A kedvezményezett neve: ARANY KAVIÁR ÉTTEREM Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:  Munkahelyi képzések az ARANY KAVIÁR ÉTTEREM Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 15 823 422 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt fő célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A projekt támogatja és ösztönzi az élethosszig tartó tanulást, szakmai és személyes készségek folyamatos fejlesztését, valamint a kompetenciák bővítését, függetlenül a munkaerő korától, nemétől, előképzettségétől és életkörülményeitől. A munkavállaló számára a felnőttkori tanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi és technológiai változásokhoz való minél könnyebb alkalmazkodásban.
A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.04.13.
A projekt azonosító száma:  VEKOP-8.5.3-17-2018-00039

Pályázat

A kedvezményezett neve: ARANY KAVIÁR ÉTTEREM Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Az Arany Kaviár Kft. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
A szerződött támogatás összege: 22 498 000 Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 70%
A projekt tartalmának bemutatása: A cég vezetése elkötelezett a folyamatos eszközfejlesztés és korszerűsítés mellett. Ennek köszönhetően a projekt fő célja, hogy a tervezett eszközbeszerzések és üzleti fejlesztések révén a cég kapacitása növekedjen, és a korszerűbb gépeknek köszönhetően a különböző tevékenységekhez kapcsolódó működési folyamatok modernizálódjanak.  Esetünkben az eszközbeszerzés a konyhai géppark technológiai megújulását jelenti. A csúcs gasztronómia kiteljesedéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő minőségű gépekkel dolgozzunk, ezért új konyhai gépek és eszközök kerültek beszerzésre. A projekt során két féle vállalati megújulást és technológiaváltást segítő képzést valósítunk meg. A képzések a munkavállalók érdekeit figyelembe véve kerültek kiválasztásra. A projekt során nyelvi képzés megvalósítását tervezzük, lehetővé téve ezzel a humánerőforrásunk fejlesztését, és ezzel versenyképességünk megőrzését.  A másik vállalati megújulást és technológiaváltást segítő képzés, a projektmenedzsment tréning. A kiválasztott munkavállalók a képzés során új ismereteket sajátíthatnak el a projekt priorizálás és kiválasztás, illetve a projekttervezés és megvalósítás terén. A projekt során tervezett tevékenységek növelik a termelékenységet, biztosítják a technológiai megújulást, ezáltal hozzájárulnak az árbevétel növekedéséhez, mely révén cégünk képes lesz megtartani jelenlegi munkavállalói létszámát.
A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.08.26.
A projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00081